Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016

Od 13 do 15 października 2016 roku zapraszamy do udziału w Śląskim Festiwalu Nauki Katowice 2016. To największe wydarzenie popularnonaukowe w regionie, które będzie się odbywać na katowickim Rynku oraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizatorami festiwalu są pracownicy i studenci śląskich uczelni oraz Miasto Katowice.

Studencie ubezpiecz się!

Informujemy studentów, że wpłaty składek tytułem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Ergo Hestia w kwocie 60 zł są przyjmowane przez Dziekanat ul. Żytnia 12.

Studia III stopnia stacjonarne: Inżynieria Materiałowa

Rekrutacja na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017
Studia stacjonarne: Inżynieria Materiałowa
Termin zapisu do systemu IRK: 9.06. – 16.09.2016r.
Termin złożenia dokumentów: 9.06. – 16.09.2016r.
Adres do składania dokumentów: ul. 75 Pułku Piechoty 1A, Chorzów, II piętro Pawilon F2, pok. 01. (Anna Limańska)
Termin postępowania kwalifikacyjnego: 20.09 – 24.09.2016r.
Termin ogłoszenia wyników: 28.09.2016r.

Uwaga!

DNIA 22.04.2016 – piątek
DZIEKANAT BĘDZIE NIECZYNNY

Dzień Otwarty Instytutu Informatyki

W środę 6 kwietnia br. odbędzie się Dzień Otwarty Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie owo ma na celu przybliżenie uczniom szkół średnich możliwości studiowania na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu. Zapraszamy uczniów na specjalnie przygotowane wykłady i warsztaty.

Prodziekan dr Katarzyna Trynda - dyżury w czasie sesji

W związku z trwającą sesją, obronami oraz urlopem przedstawiamy zmianę dyżurów Pani Prodziekan dr Katarzyny Tryndy:

  • Piątek 5.02.2016 od 11.00-12.30
  • Poniedziałek 8.02.2016 – godzina do ustalenia (obrony)
  • W dniach od 11.02.2016 do 17.02.2016 - urlop
  • Kolejny dyżur: 18.02.2016 od 7.30 do 9.00.

Strony