Przejdź do strony Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału


Skład Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna

Przewodniczący:

dr Sebastian Stach

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
dr hab. inż. Robert Koprowski
dr inż. Piotr Duda
dr Małgorzata Gajos-Gržetić
dr Paweł Janik
dr Małgorzata Janik 
dr Aleksander Lamża
dr Mariusz Marzec
dr Grzegorz Sapota
dr Paweł Skadłubowicz
dr Katarzyna Trynda

Członkowie wskazani przez WRSS spośród studentów:

Dominika Gurowiec
Małgorzata Gołda
Martyna Wąsik
Mariusz Mazgaj

Pełnomocnik praktyk:

dr inż. Piotr Duda