Kolejność wpisów do indeksu:

Informatyka:

Studia stacjonarne 1 stopnia:

 • 1 rok INF
 • 2 rok INF
 • 2 rok PGK
 • 3 rok INF
 • 3 rok PGK
 • 4 rok INF

Studia stacjonarne 2 stopnia:

 • 1 semestr poinzynierskie
 • 2 semestr poinzynierskie
 • 3 semestr poinzynierskie

 

Studia niestacjonarne 1 i 2 stopnia:

 • studia 1 stopnia
 • studia 2 stopnia

 

Inżynieria biomedyczna:

Studia stacjonarne 1 stopnia:

 • 1 rok IB
 • 2 rok IB
 • 3 rok IB
  - Mechatronika biomedyczna
  - Obrazowanie medyczne
 • 4 rok IB
  - Mechatronika biomedyczna
  - Obrazowanie medyczne

Studia stacjonarne 2 stopnia:

 • 1 semestr IB
 • 2 semestr IB
  - OiMMdZB
  - SMSB
 • 3 semestr IB

 

Mechatronika

Studia stacjonarne 1 stopnia:

 • 1 rok MC
 • 2 rok MC
 • 3 rok MC
 • 4 rok MC

Studia stacjonarne 2 stopnia:

 • 1 rok MC
 • 2 rok MC

 

Inżynieria materiałowa