Dziekan i Prodziekani

 1. Prof. dr hab. Danuta Stróż
 2. Dr hab. Piotr Porwik
 3. Dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska
 4. Dr Katarzyna Trynda

Pracownicy samodzielni

 1. Dr hab. Dariusz Bochenek
 2. Dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz
 3. Dr hab. inż. Mariusz Boryczka
 4. Dr hab. Urszula Boryczka
 5. Dr hab. Dariusz Chrobak
 6. Prof. dr hab. Jan Dec
 7. Dr hab. Józef Deniszczyk
 8. Dr hab. Wojciech Froelich
 9. Dr hab. Tomasz Goryczka prof. UŚ
 10. Dr hab. Aneta Hanc - Kuczkowska
 11. Prof. dr hab. Grzegorz Haneczok
 12. Dr hab. Małgorzata Karolus
 13. Prof. dr hab. Antoni Kocot
 14. Dr hab. inż. Robert Koprowski
 15. Prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski 
 16. Dr hab. Marian Kupka
 17. Dr hab. Piotr Kwapuliński
 18. Prof. dr hab. Józef Lelątko
 19. Dr hab. Agnieszka Lisowska
 20. Dr hab. Seweryn Miga
 21. Prof. dr hab. Lucjan Pająk
 22. Dr hab. Bartłomiej Płaczek
 23. Dr hab. Magdalena Popczyk
 24. Dr hab. Edward Rówiński
 25. Dr hab. Władysław Skoneczny
 26. Dr hab. Ryszard Skulski
 27. Dr hab. Sebastian Stach
 28. Dr hab. Kazimierz Stróż
 29. Dr hab. Zbigniew Stokłosa
 30. Prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz – Deja
 31. Dr hab. Wojciech Wieczorek
 32. Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 33. Dr hab. Beata Zielosko

Młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni

 1. Dr Barbara Marszał-Paszek
 2. Dr Małgorzata Pałys

Studenci i doktoranci

 1. Tomasz Walacik
 2. Robert Trąbka
 3. Justyna Wysokińska
 4. Klaudia Grzyb
 5. Wojciech Woźniak
 6. Krzysztof Piórkowski
 7. Łukasz Woźniak
 8. Mgr Arkadiusz Nowakowski
 9. Mgr Jan Rak

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 1. Iwona Kantorysińska
 2. Mgr Ryszard Męczyński

Zaproszeni goście

 1. Mgr Justyna Przybylska
 2. Dr Joanna Maszybrodzka
 3. Dr Joanna Korzekwa