Dziekan i Prodziekani

 1. Dr hab. Danuta Stróż
 2. Dr hab. Piotr Porwik
 3. Dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska
 4. Dr Katarzyna Trynda

Pracownicy samodzielni

 1. Dr hab. Dariusz Bochenek
 2. Dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz prof. UŚ
 3. Dr hab. inż. Mariusz Boryczka prof. UŚ
 4. Dr hab. Urszula Boryczka prof. UŚ
 5. Dr hab. Dariusz Chrobak
 6. Prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj
 7. Prof. dr hab. Jan Dec
 8. Dr hab. Józef Deniszczyk
 9. Dr hab. Tomasz Goryczka
 10. Dr hab. Aneta Hanc - Kuczkowska
 11. Prof. dr hab. Grzegorz Haneczok
 12. Dr hab. Małgorzata Karolus
 13. Dr hab. inż. Robert Koprowski
 14. Prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski 
 15. Dr hab. Marian Kupka
 16. Dr hab. Piotr Kwapuliński
 17. Dr hab. Agata Lisińska - Czekaj
 18. Dr hab. Agnieszka Lisowska
 19. Dr hab. Seweryn Miga
 20. Prof. dr hab. Lucjan Pająk
 21. Dr hab. Bartłomiej Płaczek
 22. Dr hab. Magdalena Popczyk
 23. Dr hab. Edward Rówiński
 24. Dr hab. Władysław Skoneczny
 25. Dr hab. Ryszard Skulski
 26. Dr hab. Sebastian Stach
 27. Dr hab. Kazimierz Stróż
 28. Dr hab. Zbigniew Stokłosa
 29. Prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz – Deja
 30. Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 31. Dr hab. Beata Zielosko

Młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni

 1. Dr Barbara Marszał-Paszek
 2. Dr Małgorzata Pałys

Studenci i doktoranci

 1. Tomasz Walacik
 2. Robert Trąbka
 3. Piotr Telepko
 4. Justyna Wysokińska
 5. Klaudia Grzyb
 6. Wojciech Woźniak
 7. Krzysztof Piórkowski
 8. Łukasz Woźniak
 9. Mgr Arkadiusz Nowakowski
 10. Mgr Jan Rak

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 1. Iwona Kantorysińska
 2. mgr Ryszard Męczyński

Zaproszeni goście

 1. mgr Justyna Przybylska
 2. dr Joanna Maszybrodzka
 3. dr Joanna Korzekwa