Dziekan i Prodziekani

 1. Prof. dr hab. Danuta Stróż
 2. Dr hab. Piotr Porwik
 3. Dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska
 4. Dr Katarzyna Trynda

Pracownicy samodzielni

 1. Dr hab. Dariusz Bochenek
 2. Dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz prof. UŚ
 3. Dr hab. inż. Mariusz Boryczka prof. UŚ
 4. Dr hab. Urszula Boryczka prof. UŚ
 5. Dr hab. Dariusz Chrobak
 6. Prof. dr hab. Jan Dec
 7. Dr hab. Józef Deniszczyk
 8. Dr hab. Tomasz Goryczka prof. UŚ
 9. Dr hab. Aneta Hanc - Kuczkowska
 10. Prof. dr hab. Grzegorz Haneczok
 11. Dr hab. Małgorzata Karolus
 12. Dr hab. inż. Robert Koprowski
 13. Prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski 
 14. Dr hab. Marian Kupka
 15. Dr hab. Piotr Kwapuliński
 16. Dr hab. Agnieszka Lisowska
 17. Dr hab. Seweryn Miga
 18. Prof. dr hab. Lucjan Pająk
 19. Dr hab. Bartłomiej Płaczek
 20. Dr hab. Magdalena Popczyk
 21. Dr hab. Edward Rówiński
 22. Dr hab. Władysław Skoneczny
 23. Dr hab. Ryszard Skulski
 24. Dr hab. Sebastian Stach
 25. Dr hab. Kazimierz Stróż
 26. Dr hab. Zbigniew Stokłosa
 27. Prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz – Deja
 28. Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 29. Dr hab. Beata Zielosko

Młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni

 1. Dr Barbara Marszał-Paszek
 2. Dr Małgorzata Pałys

Studenci i doktoranci

 1. Tomasz Walacik
 2. Robert Trąbka
 3. Piotr Telepko
 4. Justyna Wysokińska
 5. Klaudia Grzyb
 6. Wojciech Woźniak
 7. Krzysztof Piórkowski
 8. Łukasz Woźniak
 9. Mgr Arkadiusz Nowakowski
 10. Mgr Jan Rak

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 1. Iwona Kantorysińska
 2. Mgr Ryszard Męczyński

Zaproszeni goście

 1. Mgr Justyna Przybylska
 2. Dr Joanna Maszybrodzka
 3. Dr Joanna Korzekwa