Dokumenty pracownika

Kryteria punktowe konkursu na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach
Pozostałe dokumenty kadrowe do pobrania ze strony: http://pracownik.us.edu.pl/druki

Kryteria punktowe konkursu na stanowisko asystenta na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach
Pozostałe dokumenty kadrowe do pobrania ze strony: http://pracownik.us.edu.pl/druki

Kryteria punktowe konkursu na stanowisko adiunkta na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach
Pozostałe dokumenty kadrowe do pobrania ze strony: http://pracownik.us.edu.pl/druki

REGULAMIN WYDZIAŁU INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH  PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA BADANIA WŁASNE  DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW