Informatyka I stopnia - studia inżynierskie stacjonarne

semestr 1 i 2

dr Grzegorz Machnik

mgr Jarosław Utracki

Podział na grupy

semestr 3 i 4

dr Krzysztof Gdawiec

mgr inż Tomasz Wesołowski

 

semestr 5 i 6

dr Rafał Doroz

mgr Marcin Cholewa

 

semestr 7

 

 

 

Informatyka II stopnia - studia magisterskie poinżynierskie stacjonarne

1 semesr (od lutego 2018)o

mgr Tomasz Orczyk

 

 

2 semesr o

-

 

 

3 semesr (od lutego 2017)o

dr Barbara Marszał-Paszek

 

 

 

 

Informatyka I stopnia - studia inżynierskie niestacjonarne

semestr 1 i 2

mgr Marcin Lewandowski

semestr 3 i 4

dr Ireneusz Gościniak

semestr 5 i 6

dr Aleksander Lamża

semestr 7

 

Informatyka II stopnia - magisterskie poinżynierskie niestacjonarne

semesr 1 (od lutego 2018)o

mgr Kornal Chromiński

semestr 2 (od października 2017)

dr Małgorzata Gajos-Gržetić

semesr 3 (od lutego 2017)o

dr Tomasz Xięski

 

 

Inżynieria Biomedyczna I stopnia - studia inżynierskie

semestr 1 i 2

dr inż. Paweł Popielski

semestr 3 i 4

mgr inż. Żaneta Garczyk

semestr 5 i 6

dr inż. Piotr Duda

semestr 7

 

 

Inżynieria Biomedyczna II stopnia - studia magisterskie

semestr 1

dr Paweł Skadłubowicz

semestr 2 i 3

dr Paweł Janik

 

 

Mechatronika I stopnia - studia inżynierskie

1

dr Jolanta Dzik

2

dr Beata Wodecka-Duś

2

dr Tomasz Kmita

2

dr Marek Bara

 

 

Mechatronika II stopnia - studia magisterskie

1

 

2

dr Małgorzata Płońska