Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, oprócz wciąż rozbudowywanej oferty studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, zapewnia także różnorodność wyboru studiów podyplomowych.

Celem kształcenia podyplomowego jest pogłębianie specjalistycznej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności. Słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicząc w wykładach i ćwiczeniach, nie tylko poszerzają swoje zawodowe kwalifikacje, lecz także rozwijają indywidualne pasje. Wysoki poziom dydaktyki zapewniają naukowcy i nauczyciele akademiccy UŚ - praktycy ściśle związani z poszczególnymi kierunkami.

Dzięki starannie przygotowanym programom, absolwenci studiów podyplomowych są doskonale przygotowani do aktywnej działalności w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.