Efekty kształcenia

Opis efektów kształcenia dla kierunku informatyka inżynierska stanowiących podstawę budowy programów studiów.

Pobierz plik zawierający efekty kształcenia

 

Pełny program studiów, opisy modułów i sylabusy dostępne są na stronie Instytutu Informatyki.

przejdź do strony

 

Siatki studiów

przejdź do siatek


Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów informatycznych II stopnia posiada umiejętność twórczego myślenia. Umiejętność ta, wzbogacona specjalistyczną wiedzą w wybranym obszarze informatyki, pozwala mu na rozwiązywanie złożonych problemów stricte informatycznych lub z pogranicza informatyki i innych dziedzin.

Elementem edukacji jest przygotowanie z zakresu informatyki umożliwiające absolwentowi uzupełnianie wiedzy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

Absolwent studiów informatycznych II stopnia może podjąć pracę na stanowiskach: projektanta systemów informatycznych, sieci komputerowych, oprogramowania w firmach o profilu softwa-re'owym, administratora zasobów informatycznych w różnych przedsiębiorstwach, a jako dysponujący przygotowaniem do pracy naukowej, także w placówkach naukowo-badawczych.

Opis kierunku

Na dwuletnich studiach magisterskich studenci nabywają wiedzę dotyczącą takich problemów jak diagnostyka i niezawodność systemów komputerowych, zintegrowane środowiska programistyczne, grafika komputerowa, zastosowania systemów komputerowych do automatyzacji procesów przemysłowych oraz pomiarów danych. W trakcie ostatniego roku studiów studenci przygotowują prace magisterskie i po zdaniu egzaminu magisterskiego otrzymują tytuł magistra informatyki.