Efekty kształcenia

Opis efektów kształcenia dla kierunku informatyka inżynierska stanowiących podstawę budowy programów studiów.

Pobierz plik zawierający efekty kształcenia

 

Program studiów dostępny jest na stronie Instytutu Informatyki.

przejdź do strony

 

Siatki studiów

przejdź do siatek


Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów inżynierskich, powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłosci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci kierunku Informatyka inżynierska będą mogli ubiegać się o zatrudnienie jako:
 1. analitycy systemów informatycznych,
 2. projektanci i programiści oprogramowania,
 3. członkowie zespołów programistycznych i wdrożeniowych,
 4. analitycy danych,
 5. specjaliści do spraw integracji oprogramowania,
 6. specjaliści do spraw zarządzania informacją (np. w ochronie zdrowia),
 7. specjaliści do spraw bezpieczeństwa informacji.
Specjalizacje na nowym kierunku:
 1. Projektant aplikacji inteligentnych.
 2. Sieci komputerowe i urządzenia mobilne.
 3. Inżynieria oprogramowania.
 4. Grafika inżynierska.
 5. Komputerowe zarządzanie procesami innowacyjnymi.