Standardy kształcenia (obowiązują studentów, którzy rozpoczeli studia przez rokiem akademickim 2012/2013)

Standardy kształcenia zawierają m.in. podstawowe i kierunkowe grupy treści kształcenia z opisem efektów kształcenia.

Pobierz plik zawierający standardy kształcenia

 

Program kształcenia (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 lub później)

Przejdź do strony zawierającej opisy modułów i sylabusy


Specjalizacje

 • mechatronika biomedyczna
 • obrazowanie medyczne
 • telemedycyna i szpitalne systemy informacyjne
 • bioinformatyka


Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Absolwenci są przygotowani do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną. Absolwenci przygotowani są do pracy w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej. Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci naszego kierunku będą przygotowani do pracy w:

 • szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa;
 • firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, medycznych baz danych, systemów ekspertowych itp.;
 • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, sprzętu telemedycznego, systemów obrazowania medycznego itp.;
 • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego urządzeń medycznych i systemów informatycznych;
 • administracji medycznej - administrator szpitalnych sieci komputerowych;
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych z zakresu medycyny;
 • absolwent będzie przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi z zakresu bioinżynierii medycznej i informatyki medycznej.