Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (WZJK) Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

 

Pełnomocnik Dziekana:

dr Joanna Maszybrocka

 

Członkowie:

Prodziekan ds. Dydaktycznych kierunków Edukacja Techniczno-Informatyczna, Mechatronika oraz Inżynieria Materiałowa:
dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska

Prodziekan ds. Dydaktycznych kierunków Informatyka oraz Inżynieria Biomedyczna:
dr Katarzyna Trynda

Kierownik ds. Studiów Doktoranckich - Inżynieria Materiałowa:
dr hab. Marian Kupka

Kierownik ds. Studiów Doktoranckich - Informatyka:
dr hab. inż. Mariusz Boryczka

Przewodniczący Kierunkowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia (KZZJK):

 • Informatyka:
  dr Barbara Marszał-Paszek / dr Miłosław Chodacki

 • Inżynieria Biomedyczna:
  dr hab. Sebastian Stach / dr Małgorzata Janik

 • Inżynieria Materiałowa:
  dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska

 • Mechatronika:
  dr Tomasz Kmita

 

Przedstawiciel studentów studiów III stopnia:
mgr inż. Patrycja Kierlik

Przedstawiciel studentów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich:
inż. Grażyna Nowakowska

Obsługa administracyjno-biurowa:
mgr Agata Kołodziejczyk