Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (WZJK) Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach na kadencję 2012-2016 dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na WIiNoM UŚ zatwierdzony został Uchwałą nr 03/10/2013 Rady Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w dniu 16 kwietnia 2013 roku:

 

Pełnomocnik Dziekana:

dr Joanna Maszybrocka

 

Członkowie:

Prodziekan ds. Dydaktycznych kierunków Edukacja Techniczno-Informatyczna, Mechatronika oraz Inżynieria Materiałowa:
dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska

Prodziekan ds. Dydaktycznych kierunków Informatyka oraz Inżynieria Biomedyczna:
dr Katarzyna Trynda

Kierownik ds. Studiów Doktoranckich - Inżynieria Materiałowa:
dr hab. Marian Kupka, prof. UŚ

Kierownik ds. Studiów Doktoranckich - Informatyka:
dr hab. inż. Mariusz Boryczka, prof. UŚ

Przewodniczący Kierunkowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia (KZZJK):

 • Informatyka:
  dr Barbara Marszał-Paszek

 • Inżynieria Biomedyczna:
  dr hab. Sebastian Stach

 • Inżynieria Materiałowa:
  dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska

 • Edukacja Techniczno-Informatyczna:
  dr hab. Dariusz Bochenek

 • Mechatronika:
  dr Tomasz Kmita

 

Członek wskazany przez WRSD spośród studentów studiów III stopnia:

mgr inż. Agnieszka Smołka, e-mail: agnieszka.smolka@us.edu.pl

mgr Magdalena Szklarska, e-mail: mszklarska@us.edu.pl

Członek wskazany przez WRSD spośród studentów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich:
inż. Jagoda Barczyk, e-mail: jbarczyk@us.edu.pl

Obsługa administracyjno-biurowa:
mgr Agata Kołodziejczyk, e-mail: agata.kolodziejczyk@us.edu.pl