Instytut Informatyki powstał jako Instytut Informacji Naukowo-Technicznej w 1974 r. Od tej chwili prowadził studia magisterskie w dyscyplinie informacja naukowo-techniczna. Od 1993 r. studia te zostały zastąpione trzyletnim programem licencjackim w dyscyplinie informatyka. W 1994 r. instytut zmienił nazwę na Instytut Informatyki Stosowanej, a w 1997 r. na Instytut Informatyki.

Obecnie na kierunku Informatyka prowadzone są 3,5-letnie studia inżynierskie lub 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie. Z kolei na kierunku Inżynieria Biomedyczna studenci kształcą się na 3,5-letnich studiach inżynierskich. W roku akademickim 2011/2012 na kierunku Informatyka kształcono 61 studentów studiów licencjackich, 215 studentów studiów inżynierskich i 148 studentów studiów magisterskich, a na kierunku Inżynieria Biomedyczna 262 studentów studiów inżynierskich. Instytut wchodzi w skład Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach (www.wiinom.us.edu.pl) Uniwersytetu Śląskiego (www.us.edu.pl). Od 2002 r. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach może nadawać stopnie doktora w dyscyplinie informatyka.

Od 1 września 2012 r. dyrektorem instytutu jest prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel.

Dyrektor Instytutu Informatyki:


ul. Będzińska 39, pokój 8
41-205 Sosnowiec
tel. 32 3689 704

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych - Kierunek Informatyka:
dr Barbara Marszał-Paszek

ul. Będzińska 39, pokój 6
41-205 Sosnowiec
tel. 32 3689 703

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych - Inżynieria Biomedyczna:
dr Sebastian Stach

ul. Będzińska 39, pokój 6
41-205 Sosnowiec
tel. 32 3689 703

Sekretariat Instytutu Informatyki:

ul. Będzińska 39, pokój 7
41-205 Sosnowiec
tel./fax. 32 3689 703

Strona internetowa Instytutu Informatyki:
www.ii.us.edu.pl