Dni Otwarte Instytutu Informatyki odbyły się 1 oraz 2 marca 2018. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom szkół średnich możliwości studiowania na WIiNoM. 

Wydarzenie rozpoczął prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, Dyrektor Instytutu Informatyki, który powitał uczestników.

Uczestnicy Dni Otwartych mieli okazję wziąć udział w wykładzie na temat sterowania postaciami i obiektami w środowiskach wirtualnych. Wykład dotyczył prezentacji rozwiązań sprzętowych z zakresu inercyjnego kontrolera ruchu.

 

W programie znalazły się także warsztaty dotyczące tworzenia gier komputerowych, na których przedstawione zostały podstawy tworzenia gier w silniku Unreal Engine.

Podczas warsztaów zatytułowanych "A co to takiego ten SCRUM?" zostały pokazane najważniejsze techniki wchodzące w skład Agile i SCRUMa. Uczestniczy mieli możliwość przećwiczenia poznanych technik na przykładzie realizowanego projektu.

W ramach warsztatu „Wprowadzenie do tworzenia gier z narzędziem Unity” prowadzący wprowadził uczestników w podstawy obsługi silnika Unity, a także przeprowadził krótkie ćwiczenie, którego celem było stworzenie przykładowego świata gry oraz wirtualny spacer po nim.

Drugi Dzień Otwarty rozpoczął dr hab. Piotr Porwik, Prodziekan  ds. Naukowych i Studenckich, który razem z organizatorką Dni Owartych mgr Iwoną Polak, powitał  uczestników.

 

W programie znalazł się wykład, na którym przedstawiony został Use Case wdrożonego systemu wykorzystującego systemy sztucznej inteligencji do zarządzania i monitoringu parkingu samochodowego.

 


Celem wykładu „Teoria i praktyka programowania obiektowego” było przedstawienie koncepcji programowania obiektowego oraz praktycznych aspektów jego wykorzystania we współczesnych aplikacjach wykorzystujących GUI. 

W ramach Dni Otwartych przeprowadzono ekspresowy kurs skanowania 3D przedmiotów. Podjęto także próbę zeskanowania uczestnika warsztatów, a następnie stworzenia jego podobizny w rzeczywistości wirtualnej.

Uczestnicy zapoznali się z technologią druku przestrzennego oraz prawidłowym przygotowaniem modelu przestrzennego 3D, a także zobaczyli pracę drukarki 3D.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nas podczas Dni Otwartych.

Mamy nadzieję, że uzyskane informacje pomogą w podjęciu decyzji o wyborze studiów.

Serdecznie zapraszamy!!!


 

Program Dni Otwartych: